О nas

Kijowskie polskie kulturalno-oświatowe Stowarzyszenie im. Adama Mickiewicza zostało założone  w 1989r. Od tego czasu pod kierownictwem Ireny Gilowej (Buczyńskiej) prężnie działało na rzecz odrodzenia i rozwoju samoświadomości polskiej mniejszości narodowej zamieszkałej w Kijowie. W roku 2019. doktor nauk filologicznych Aleksander Długosz przejął stery i został Prezesem Stowarzyszenia, w tym dwunastoosobowego Zarządu Stowarzyszenia. Obecnie stanowisko Odpowiedzialnego Sekretarza  Stowarzyszenia obejmuje, laureatka konkursów festiwalu poświęconemu pamięci polskiej poetki M. Konopnickiej Tamara Sawenko.

Wśród najważniejszych zadań Stowarzyszenie im. Adama Mickiewicza są:

— Zjednoczenie Polaków dookoła Stowarzyszenia;

— Ochrona niezbędnych życiowo interesów oraz zapewnienie socjalno-obywatelskich potrzeb;

— Zasianie w świadomości Polaków miłości do wartości historycznych oraz kulturowego dziedzictwa narodu;

— Wzmocnienie duchowo-patriotycznych oraz biznesowych kontaktów pomiędzy Ukrainą a Polską;

— Zacieśnienie przyjacielskich relacji pomiędzy Polakami a przedstawicielami innych wspólnot etnicznych mieszkających w Kijowie;

— Rozwój współpracy z różnymi Stowarzyszeniami lub organizacjami Ukrainy w następujących dziedzinach:
– gospodarczej
– socjalno-bytowej
– historyczno-etnograficznej
– naukowej
– redakcyjno-wydawniczej
– medycznej
– kulturowej
– sportowo-turystycznej
– geograficzno-przyrodniczej
– ochrony środowiska.