Dzień: 18 lutego 2020

Msza św. w konkatedrze św. Aleksandra w KijowieMsza św. w konkatedrze św. Aleksandra w Kijowie

16 lutego członkowie naszego stowarzyszenia byli obecni na Mszy świętej w konkatedrze św. Aleksandra w Kijowie, która odbyła się z okazji 80 rocznicy pierwszej największej deportacji Polaków do Syberii, która miała miejsce w nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. 16 лютого члени нашого товариства були присутні на богослужінні